• stage nazionali

  Sabato 25 e Domenica 26 Gennaio 2020
  Takemusu Aiki Stage
  orari:
  Sabato 25 from 16.00 to 19.00
  Domenica 26 from 09.00 to 12.00
  programma:
  Tai-jutsu, Aiko-Ken, Aiki-jo
  Presso:
  Aikido Dojo Tortona Villaromagnano (AL), Via Carbonara, 17.